Kontakt

Polski Instytut Sztuki 
ul.Igora Strawińskieg 9/31, 52-129 Wrocław 
tel: 503108824 lub  519089727
info@eticket24.pl
www.polskiinstytutsztuki.pl

Wiadomość