Kontakt

Polski Instytut Sztuki 
ul.Rumiankowa 31/3, 54-012 Wrocław 
tel: 503108824 lub  519089727
info@eticket24.pl
www.polskiinstytutsztuki.pl

Wiadomość