Płatność i dostawa

1. PŁATNOŚĆ

Przy zakupie biletów istnieją dwie możliwości płatności :

a) Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
b) Przelew bankowy

1.Po zaksięgowaniu wpłaty za dokonaną rezerwację, na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia z plikiem PDF zawierającym bilety. Bilet należy wydrukowaći okazać bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w e/mailu potwierdzającym rezerwację biletów, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wszelkie wpłaty dokonane po upływie wyznaczonego w e-mailu terminu, zostaną zwrócone Kupującemu, pomniejszone o tz. wartość manipulacyjną w wysokości 7.00 PLN.

2. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

3. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.


2. DOSTAWA


1. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

2. Sposoby i terminy dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego wydarzenia i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia.

3. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

4. Portal Eticket24.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz Organizatorów wydarzeń oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania Portalu zostało wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.

5. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu.

6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

7. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący powinien o tym poinformować Administratora poprzez poniższe kanały:
a) info@eticket24.pl
b) tel 519089727

Wiadomość